Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Fritz Moens forskningsfond

Fritz Moen var døv. Han ble feilaktig dømt for to drap, og utsatt for tidenes verste justismord i Norge.

Fritz ønsket at pengene han fikk som erstatning skulle gå til Signo Conrad Svendsen senter og Stiftelsen Signo. (Les mer om saken under «Om Fritz Moen».)

I samsvar med avtale 17. april 2008 mellom Justisdepartementet og Stiftelsen Signo, har Signo besluttet å opprette et fond for forskning.

Formålet med fondet er å bidra til forsknings- og opplysningsvirksomhet om funksjonshemmedes stilling i rettspleien med særlig vekt på hørselshemmede og døve.

I samsvar med avtalen ble fondet ved opprettelsen tilført til sammen kr. 4 000 000,-.