Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Utredning - Rehabilitering

Både i Oslo og i Andebu tilbyr vi utrednings- og rehabiliteringstjenester.

Det er mange døve som opplever seg isolert i hjemmemiljøet sitt og kan ha behov for behandling og/ eller rehabilitering. Noen har medfødte eller senere ervervede funksjonshemninger av fysisk eller psykisk/ kognitiv art.

Hovedmålet er å øke den enkeltes livskvalitet.  Vi jobber med å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltagelse.

I utredningsseksjonene tilbyr vi et miljøterapeutisk døgntilbud i et tegnspråkmiljø. Det utredes både i forhold til videre oppfølging i hjemkommune, eller i forhold hvilke alternative tilbud som brukeren trenger.

Seksjonene kan også bistå brukere og hjelpeapparatet der vedkommende bor. Vi hjelper til å identifisere tiltak og områder hvor det lokale hjelpeapparatets tiltak og kompetanse ikke strekker til i forhold til brukerens språk, behov, forutsetninger og livsfase.

Virksomheter som gir utredning og rehabiliteringstilbud:

Signo Conrad Svendsen Senter       Signo kompetansesenter         Signo døvblindesenter

Vi har kunnskap om døve, døvblinde og døve funksjonshemmedes situasjon.