Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
Bilde alternativtekst

Døve funksjonshemmede

Ulike botilbud til døve med forskjellige funksjonshemminger. Felles for alle er behovet for et miljø med tegn og visuell kommunikasjon.

I Signo kommuniserer vi på svært ulike måter: Norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, talespråk, tegn og tale, alternativ og supplerende kommunikasjon. Bilder, kunst, dans og universelle og egenutviklede uttrykk.

Døve funksjonshemmede er et vidt begrep. Det er fire virksomheter som gir tilbud til denne gruppen.  

  • Signo Vivo gir tjenester til personer som leier egne omsorgsleiligheter i Andebu og Sandefjord.

 

 

  • Signo Konows senter gir tilbud til eldre døve, tunghørte og døvblinde på sykehjem i Bergen. De gir også tilbud til døve utviklingshemmede i eget bofellesskap.