Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Døve elever på videregående

Du kan få bo i nærheten av skolen du går på. Signo har bokollektiv i Trondheim, Bergen og Oslo.

Noen videregående skoler er tilpasset hørselshemmede, de kalles knutepunksskoler og mange må flytte for å gå på en slik skole. Signo gir botilbud til disse elevene i tre byer: 

Vi hjelper deg med  lekser og tilrettelegging av fritidstilbud. Botilbudene har tegnspråklig bemanning hele døgnet. Vårt hovedmål er at ungdommene skal bli rustet til å klare seg selv.

Hvordan søke?
Det er en vurdering fra PP-tjenesten som bestemmer om en elev har behov for botilbud eller ikke. I tillegg kommer elevens elektroniske søknad om skoleplass.

Det er fylkeskommuner, der elevene kommer fra, som finansierer botilbudet. Botilbudet finansieres gjennom fylkeskommunen hvor eleven tilhører og søknaden skal sendes til Inntakskontoret/Opplæringsavdelingen i elevens fylkeskommune.

For ytterligere informasjon og søknadsskjemaer, se www.vilbli.no  og www.vigo.no

 

Flere detaljer om de ulike botilbudene våre finner du her:

Bergen: Signo Dokken AS    Oslo og Trondheim:  Signo Conrad Svendsen senter

Bofelleskap i et tegnspråkmiljø


Relaterte artikler