Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Døvblinde

Signo døvblindesenter gir tilbud spesiellt tilpasset døvblinde. Men det er flere av våre virksomheter som har et tilbud til denne gruppen.

Signo har lang og god erfaring i arbeidet med døvblinde, og tilbyr spesielt tilpasset botilbud til mennesker med medfødt eller senere ervervet døvblindhet ved flere av virksomhetene.

 Signo Vivo og Signo Konows senter gir tilbud til mennesker som har blitt døvblinde.

Signo Conrad Svendsen senter og Signo kompetansesenter gir tilbud både til de som er født og de som har blitt døvblinde.

Signo døvblindesenter har et landsdekkende botilbud for voksne som er født døvblinde.  

 


 • Signo døvblindesenter

  25.03.2009

  Signo døvblindesenter ble i mai 2015 delt i to. En del av virksomheten ble overført til Signo Viv...

 • Signo Conrad Svendsen senter

  25.03.2009

  Oslo og Trondheim: Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet som gir et landsdekkend...

 • Signo Konows senter

  25.03.2009

  Bergen: Signo Konows senter tilbyr bo- og sykehjemsplasser til tegnspråklige døve, samt døvblinde...

 • Signo Vivo

  25.03.2009

  Andebu og Sandefjord: Signo Vivo betyr tegnspråk lever. Vi gir et faglig godt utviklings-, arbeid...