Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Botilbud

Signo gir bo- og omsorgstilbud til døvblinde og døve som ønsker det, i et miljø hvor visuell og taktil kommunikasjon står sentralt.

Signo gir en rekke ulike botilbud i form av omsorgsboliger, alders- og sykehjem og bokollektiv til døve elever i videregående skole. Det er ikke først og fremst boligene, men tegnspråkmiljøet og menneskene som gjør at mange ønsker et tilbud hos oss.

Vår kommunikasjon skjer gjennom: norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, talespråk, tegn og tale, alternativ og supplerende kommunikasjon. Bilder, kunst, dans og egenutviklede uttrykk er også viktig i kommunikasjonen. 

Arbeidet vårt baserer seg på en språklig- og kulturell forståelse av døves og døvblindes situasjon.

Disse virksomhetene har botilbud:

Signo Conrad Svendsen senter      Signo Vivo    Signo grunn- og videregående skole  

Signo døvblindesenter    Signo Konows senter        

Signo Dokken AS