Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
Mann står og jobber ved en maskin

Varig tilrettelagt arbeid

Tilrettelagte arbeidsplasser for uføretrygdede døve, hørselshemmede og døvblinde.

Her tilrettelegger vi arbeidet ut fra hver enkeltes forutsetninger og behov. Vi konstruerer også enkle hjelpeverktøy som letter utførelsen forskjellige arbeidsoppgaver for arbeidstakeren.

Arbeidsoppgaver

Virksomheter med Varig tilrettelagt arbeid:

Signo Grantoppen AS       Signo Rycon AS      Signo Dokken AS