Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Tolketjeneste

Tolk på arbeidsplass gir mulighet for likestilling mellom hørende og døve.

Bergen, Andebu, Oslo:

Alle arbeidsvirksomhetene våre gir tolk på arbidsplass.

I tillegg yter vi tolketjenester til arbeidssøkere i Arbeid med bistand (AB), f.eks. i forbindelse med hospiteringsopphold i en virksomhet.

Bakgrunnen for denne ordningen var et forsøk på en ordning som kan likestille døve og hørende på en arbeidsplass. Enkel tilgang til tolk slik at den døve ansatte kan delta på møter og andre faglige fora med ikketegnspråklige.

Tolking er komplisert, og det er en stor fordel for tolken å ha grunnleggende kunnskap til temaene som skal tolkes, og at tolk og tolkebruker kjenner hverandre. Dette er mulig når tolk på arbeidplass fungerer.

Virksomhetene som har tolketjeneste:

Signo Grantoppen AS       Signo Rycon AS     Signo Dokken AS      Signo Midt-Norge

Kompetanse, trygghet og kunnskap må være på plass for god tolkning


 • Tolk på Grantoppen AS

  25.03.2009

  Tolketeamet på Grantoppen AS har fem ansatte og tolker for døve ansatte ved Signos virksomheter i...

 • Tolk på Signo Rycon AS

  25.03.2009

  Vi tegnspråktolker på tospråklige arbeidsplasser. Med hørende og døve ansatte.

 • Tolk på Signo Midt-Norge

  25.03.2009

  Vi tolker for døve på flere arbeidsplasser i Trondheim.

 • Tolk på Signo Dokken AS

  11.10.2010

  Vi har tolk på arbeidsplass som tilrettelgger kommunikasjonen mellom døve og hørende.