Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Arbeid med bistand

Et tiltak for hørselshemmede og døvblinde som ønsker å komme ut i vanlig arbeid.

Her er det vanligvis snakk om attføring og virksomhetene bistår med veiledning i inntil tre år. Alle arbeidssøkere som tar kontakt med oss får sin personlige arbeidskonsulent.

Arbeidskonsulentene har kunnskap om utfordringene som ofte møter døve og døvblinde i arbeidslivet og kunnskap om attføringsspørsmål. Graden av oppfølging avklares mellom konsulenten og arbeidssøkeren, og målet er at søkerne skal bidra og forme mest mulig selv.

Virksomheter som har Arbeid med bistand:

Signo Grantoppen AS    Signo Dokken AS     Signo Rycon AS

Det er viktig at arbeidssøkere møtes på sine egne premisser, og på sitt eget språk.