Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
Mann i rød genser sitter ved en vevstol og vever

Aktivitetsenter

Noen av virksomhetene har aktivitet og dagsentertilbud.

Dagsenteret gir tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbud basert på den enkeltes interesser og evner. Selvstendighet og mestring er vårt hovedfokus. Dagsentertilbudet er en del av et miljøterapeutisk tilbud.

Tegnspråkmiljøet er viktig for de som benytter seg av dagsenteret. Det brukes også hjelpemidler som pictogram og dagtavler kombinert med tegnspråk.

Signo Conrad Svendsen senter sine beboere får dagtilbud ved Dagsenteret. Dagsenteret gir også i noen grad tilbud om sosionomtjenester til de brukerne som bor i egen bolig utenfor senteret.

Mange av Signo Vivo sine beboere får et bredt aktivitetstilbud i regi av  Signo Grantoppen. 

Hovedmålsetningen med dagtilbudene er at alle skal få tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbud basert på egne interesser og evner. Selvstendighet og mestring er viktige elementer når det gjelder tilrettelegging og oppfølging.

Signo Konow senter sine beboere i bofellesskapet får sine dagsentertilbud fra Eidsvåg Dagsenter i Bergen Kommune. 


 

Å være aktiv


Relaterte artikler