Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

En kvalifiseringsperiode på inntil ti mnd med arbeidspraksis og avklaring i forhold til egen situasjon.

På denne måten kan arbeidssøkere som er usikre på forutsetningene i arbeidslivet få tett oppfølging og hjelp til å avklare sine egne mål og evner.

Etter avtale med Nav kan kurstiden utvides til 20 måneder. Arbeidstrening foregår på våre arbeidsstasjoner som er tilpasset behovet i næringslivet.  Noen får også treningen i eksterne bedrifter.

Kartlegging foregår i nært samarbeid med arbeidssøker og etter bestilling fra den enkeltes Navkontor. Avklaring i forhold til videre yrkeskarriere/utdanning skjer i de miljøene og på de områdene som arbeidssøkeren har behov for.

Virksomheter som har Arbeid i skjermet virksomhet:
Signo Rycon AS        Signo Dokken AS

Finn ut hva som passer for deg.