Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Arbeidstilbud

Tre av virksomhetene våre driver ulike arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra Nav.

Signo Rycon AS, Signo Grantoppen AS og Signo Dokken AS er organisert som egne aksjeselskap.

Tiltakene er til for hørselshemmede og døvblinde og består av faste arbeidsplasser for uføretrygdede og tiltak rettet mot de som mottar arbeidsavklaringspenger.

Er du arbeidssøker hos oss, vil du møte fagutdannede ansatte som bruker tegnspråk, har god kjennskap til attføringsfaglige spørsmål, trygdeordninger og andre rettigheter. Vi har også lang erfaring i hvilke utfordringer hørselshemmede, døvblinde og døve med funksjonshemminger møter i arbeidssøkerprosesser og senere i arbeidslivet.

Det er viktig å ha et kommunikasjonsmiljø som gjør at alle forstår og blir forstått. Derfor bruker vi tegnspråk og supplerende kommunikasjon i alle arbeidsmarkedsbedriftene. Vårt fokus er å gi mulighet til vekst og utvikling. Vi samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

Noen av Signos virksomheter driver også dagsentervirksomhet. 

Frukt på jobben!