Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Årsrapport 2008

Rapport fra 2008

Årsrapport 2008

Regnskapet:

Kontantstømoppstilling 2008 HS.pdf

SIGNO Noter2008.pdf

Vi beklager en feil i den trykte utgaven av årsrapporten: Det gjelder Rycon AS. I rapportens midtsider står det at Rycon AS hadde et overskud på 199.143,- Det riktige tallet skal være 900.000