Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Tomaskirke i Andebu

I flere år har vi jobbet for å få tilrettelagt en kirke for døvblinde i Andebu. Kirken skal ligge på Signo sitt område, Sukke. Neste år kan arbeidet komme i gang.

Hovedstyret behandlet spørsmålet om Tomaskirke på forrige styremøte og har lagt vekt på at dette arbeidet nå skal prioriteres.  Det ble bestemt at det skal jobbes videre med tegninger som for et kirkebygg hvor bygget som kalles Toget ligger nå. Sør-enden av "Toget" skal bort og Tomaskirken skal bygges der. I tilknytning til kirken blir det et rom for kirkekaffe, bevertning osv.  Samtidig håper vi at rommet blir mye brukt som fridtidsklubb, møterom, kurs, fester og jubileer. Det arbeides nå med offensive planer for finansiering og utforming.

Det har vært jobbet mye med hvordan kirken skal innredes og hva som skal bli spesielt for akkurat denne kirken. En liten gruppe skal se på hvordan dette kan konkretiseres.  Vi ønsker også at alle engasjerer seg og kommer med bidrag til hvordan kirken kan se ut og hva som skal finnes inne i kirken. Det er fint å ha flere ideer å velge blant. Skriv en e-post til prosjektleder Knut.Saltnes@signo.no eller til døveprest Arne.Christian.Halseth@signo.no.

Arbeidet starter nå og planer skal ligge ferdig til hovedstyrets møte i desember.

 

Navnet Tomaskirken:
Det fortelles at disippelen Tomas ikke var til stede når Jesus viste seg den første gangen for disiplene. Han kunne ikke tro på det de andre sa uten at han fikk kjenne på Jesus med sine egne hender. Jesus tok Tomas på alvor og imøtekom hans taktile behov.  Joh 20, 24 Vi ønsker på samme måte å gi en ”Tomaskirke” til mennesker med behov for taktil kommunikasjon.