Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Statsbudsjett sikrer unik Signoskole for døve

Signo grunn- og videregående skole får for første gang penger direkte over statsbudsjettet.

- Dette er en anerkjennelse av at det er mer kostnadskrevende å undervise døvblinde og døve med tilleggsfunksjonshemninger. I tillegg er vi svært glade for at den økte støtten gir oss mulighet til å ivareta elevenes behov for hjemreise. Våre skoleelever kommer fra hele landet, sier leder Aud Bergerud (bildet) ved Signo kompetansesenter.

Skoledelen av Signo kompetansesenter i Andebu ble nylig godkjent som privatskole og kan nå ta i mot inntil 35 elever. Privatskolen Signo grunn- og videregående skole AS er den eneste av sitt slag i Norge og får statlig støtte per elev. Pengene som kommer nå dekker gapet som oppstår fordi elevene har behov for en tilpasset skolehverdag.

Les mer om Signo grunn- og videregåendeskole 

Undervisningen er tilpasset elevens språkkode: tegnspråk, norsk med tegnstøtte, taktilt tegnspråk og alternative kommunikasjonsformer.

- Selv om integreringstanken står sterkt, er det behov for tilrettelagt skoletilbud. Gladmeldingen i revidert statsbudsjett gjør oss tryggere på at skoletilbudet til denne målgruppen går en sikrere fremtid i møte, sier Bergerud.
Med en statsstøtte på 14,6 millioner kan skoledriften opprettholdes på samme nivå som i dag. 

- Dette er resultat av et langsiktig strategisk arbeid og et godt samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Stortinget i forhold til vårt skoletilbud.I tillegg opplever vi at de at de har en grunnleggende forståelse for tilbudets egenart, sier generalsekretær Inger Helene Venås i Signo.