Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo har fått ny visjon

Årets julegave til organisasjonen var en splitter ny visjon.

Av Øyvind Woie

Videoen til høyre forklarer Signos visjon og kjerneverdier på tegnspråk.

- Vi trenger alle å utfordres til bevissthet i forhold til de oppgaver vi på ulike måter står i, sier generalsekretæren  i Signo.

Hva sikter vi mot?
Alle ansatte i Signo har vært invitert inn i jobben med å lage en felles visjon og kjerneverdier for Signo. I 2011 er det skapt en ny overskrift over Signo, og på siste hovedstyremøte før jul ble den vedtatt. Slik lyder visjonen:
“Grenseløs tro på menneskets muligheter.”
Nå begynner jobben med å ta ordene inn i Signohverdagen.
- Dette er en visjon som vi på ulike måter skal legge til rette for at alle får under huden i løpet av 2012, sier generalsekretær Inger Helene Venås.

Utfordrende
Hun har stor tro på den nye visjonen.
- Vi har fått en god og utfordrende visjon. Den beskriver Signos menneskesyn, den grunnleggende respekten for den enkeltes verdi og unike mulighet. At det alltid finnes muligheter står i kontrast til begrensing og det synes jeg er en utfordrende tilnærming.

Hverdagsvisjon
Signosjefen tror visjonen kan tas rett inn i organisasjonens hverdag og brukes av hver enkelt som jobber her.
- Testspørsmålet vi til enhver tid må stille oss er, «er det jeg gjør nå ett uttrykk for at jeg har en grenseløs tro på dette menneskets mulighet?» Det som er noe av det spennende med denne visjonen er at den fungerer på ulike området av det arbeidet som utføres. Det gjelder i møte med brukere, men det gjelder også i møte mellom overordnet og ansatt og hvordan vi alle møter kollegaene våre eller verden rundt oss.

Gravstein
Da Signo arrangerte visjonskonferanse i september fortalte reklamemann og forfatter Ingebrigt Steen Jensen om «gravsteinstesten».
- En visjon skal være noe du kan ha på gravsteinen din. Jeg hadde vært veldig stolt om det var mulig å skrive følgende på min gravstein: «hun hadde grenseløs tro på menneskets muligheter» og at det var det mitt liv representerte, sier Venås
 - Det er krevende. Nettopp derfor utfordrer visjonen oss til aktive nye valg.
Sammen med en ny visjon kommer det et sett med kjerneverdier. 
- De beskriver hvordan vi ønsker at møtet med Signo skal være. Enten det gjelder det ene møtet mellom to mennesker, eller også de holdninger og den kultur vi ønsker Signo skal preges av, avslutter Inger Helene Venås.

Signos kjerneverdier