Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Tegnspråkkonferansen 2012

- Vi er glade for at vi har lyktes med å arrangere en konferanse som er åpen for flere enn våre egne ansatte, sier generalsekretær Inger Helene Venås.

Hun åpnet konferansen på tegn, uten stemme. Det fikk hun skryt for.

200 personer fra hele Norge deltok den 21. juni på Oslo konserthus.

Rådgiver i Språkrådet, Sonja Myhre Holten, forsker Hilde Haualand og førsteamanuensis Odd-Inge Schrøder var hovedforelesere. De snakket om tospråklighet, om rom for kommunikasjon og om definisjon av norsk tegnspråk.  

Her deler forelserene sine foredrag:

Når norsk tegnspråk ikke lenger er tegnspråk av Odd-Inge Schrøder.

Rom for kommunikasjon av Hilde Haualand.

Etter lunsj var det deling av erfaringer fra tospråklige arbeisplasser. Tre deltakere fortalte: Charlotte Agerup, rådgiver ved Statped Møller - Trøndelag kompetansesenter, Cathrine Stensrud, avdelingsleder i Signo Vivo og Hilde Astrup, avdelingsleder på Signo Rycon AS.

Her er deltakernes foredrag:

Tanker fra tospråklige arbeidsplasser. Charlotte Agerup

Tanker fra en tospråklig arbeidsplass. Hilde Astrup   

Tanker fra tospråkelige arbeidsplasser, Cathrine Stenrud